Nieuws

  Van de maand mei 2018
 
Boek: Samen smeden
Centraal in Samen smeden staan de verhalen rond vier zorgvragers (cliënten bij Ilmarinen). Zij zijn niet of nauwelijks in staat om het eigen verhaal aan de buitenwereld te vertellen. Hiervoor hebben ze anderen nodig die hun stem willen zijn. Er zijn twee groepen mensen die dicht bij hen staan en ervaring hebben met het 'lezen' van (het gedrag van) de zorgvragers. Enerzijds de ouders, anderzijds de medewerkers van de zorgorganisatie. Zorgvragers, ouders en familie en de medewerkers van de organisatie werken dagelijks samen. Deze samenwerking wordt ook wel de gouden driehoek genoemd. De narratieve benadering maakt ook de impuls tot wederzijds ontwikkelen zichtbaar en het leren dat van een échte ontmoeting uitgaat. Delen van representatieve werkverhalen biedt aanknopingspunten voor het (h)erkennen van de behoeften van de zorgvrager en dus... voor het leveren van zorg op maat.
Aanleiding voor het boek vormde het 25-jarig jubileum in 2011 van Ilmarinen, een vanuit een antroposofisch perspectief werkende organisatie voor mensen met een verstandelijke beperking.
Titel: Samen smeden
-Ondertitel: Werken met verhalen uit de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking
-Schrijver: Gea Koren en Maria Ratering
-Uitgeverij: S.W.P. B.V.
-Jaar van uitgave: 2018
-ISBN: 9789088508196


top

Boek: Emotionele ontwikkeling bij mensen met een beperking
Dit boek gaat over de emotionele ontwikkeling van mensen met een verstandelijke, lichamelijke en/of zintuiglijke beperking en Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH). Aandacht voor de verstandelijke en sociale ontwikkeling was er al langer. Emoties ervaren we als dichtbij, als wezenseigen. We worden erdoor bewogen, ze bepalen onze relaties met anderen. Een goede emotionele ontwikkeling en een evenwichtige persoonlijkheid liggen in elkaars verlengde. De processen die hieraan ten grondslag liggen zijn belangrijk, zeker bij mensen met een beperking die voor hun gevoel van veiligheid en eigenwaarde extra afhankelijk zijn van (de zorg van) anderen. De auteurs bieden een denk- en handelingskader voor de praktijk. Achtereenvolgens komen aan bod wat emoties en beperkingen inhouden (basistheorie), hoe je er goed zicht op krijgt (diagnostiek) en wat het voor het handelen in de praktijk betekent (houding, voorwaarden, handvatten). Welbevinden van mensen met een beperking wordt vergroot als hun emotionele ontwikkeling op juiste waarde wordt geschat. Onder- en overschatting kunnen er beter mee voorkomen worden. Vanzelfsprekende aandacht ervoor werkt preventief en zal op termijn tot minder ernstige problemen leiden. Theorie en achtergronden worden in dit boek telkens afgewisseld met praktijkcasussen.
-Titel: Emotionele ontwikkeling bij mensen met een beperking
-Ondertitel: Een denk en handelingskader voor de praktijk
-Schrijvers: Jolanda Vonk en A. Hosmar
-Uitgeverij: Acco
-Jaar van uitgave: 2009
-ISBN: 9789033474996
-Doelgroep: ouders en begeleiders


top

Onderwijs aan meervoudig beperkte kinderen
Dinsdag 24 april 2018 hebben Erika van de Bilt en Lot de Swart de petitie 'Geen onderwijs is geen optie' aangeboden aan de Tweede Kamer. Samen zetten zij zich in voor het recht op onderwijs voor meervoudig beperkte kinderen. Zij roepen op tot: erkenning dat iéder kind kan leren, onvoorwaardelijk passend onderwijs voor iéder kind en échte participatie. Ook de BOSK steunt Erika en Lot en staat volledig achter deze petitie. Directeur Martijn Klem was mede-aanbieder van de petitie.
www.bosk.nl

top

Meervoudig Ondersteund Pubers (10-25 jaar) 
In 2017 heeft de BOSK het programma Meervoudig Ondersteund ontwikkeld. Hierin bieden ze ouders van jonge, ernstig meervoudig beperkte (EMB) kinderen (0-4 jaar) op negen domeinen ondersteuning, door middel van films, checklists en interviews, allemaal volledig gebaseerd op ervaringskennis.
Ouders van oudere kinderen met EMB gaven naar aanleiding hiervan aan dat ook zij behoefte hebben aan een soortgelijk programma, maar dan gericht op de zaken waar zij tegenaan lopen. De komende periode mogen ze voor 6 tot 8 onderwerpen rond pubers met EMB (in de leeftijd van 10-25 jaar) opnieuw ervaringskennis via films, checklists en interviews verspreiden.
In de verkennende fase hebben ze al besproken met ervaringsdeskundige ouders en professionals, en op basis daarvan zijn acht thema’s geïdentificeerd, inclusief sub-thema’s. In deze fase hebben ze jou nodig om te besluiten welke thema’s en sub-thema’s ze gaan uitwerken. Help je mee?
www.bosk.nl

top

Trilbeest Dikkie Dik
Heerlijk zacht en vrolijk is deze knuffel voor ogen en vingers. Verschillende kleuren zijn op zijn buik te ontdekken. Maar als je aan hem trekt begint het plezier pas echt want hij trilt in de vingers van je kind!
Trillen kan een zeer aangename en rustgevende sensorische prikkel zijn bij (hoog)gevoelige kinderen. Bij kinderen en baby's met een lage spierspanning kan trillen juist een activerende prikkel geven. In het hoofdje van Dikkie Dik zit ook nog een rammelaar om het gehoor van je kind te prikkelen.
www.toys42hands.nl

top

Knuffelrecorder grasparkiet
Deze knuffel praat alles na wat je hem vertelt. Zodra jij stopt met praten begint hij meteen met praten. Als je dus lang zonder pauze praat gaat hij ook best lang napraten. Bij het praten wiebelt hij met zijn hoofd heen en weer en je stem wordt op een grappige manier weergegeven. Dit lokt actie en reactie gedrag uit. Alleen als jij wat zegt gaat hij jou napraten. De beloning is er direct. Leuk om bijvoorbeeld te gebruiken bij het aanleren van dagelijkse vaardigheden als aankleden, eten of de tas inpakken. Vertel om de beurt tegen de knuffel wat er moet gebeuren en stimuleer je kind op een positieve manier!
Op de website zijn ook andere varianten te koop: een schaap, een paard, een hond, een sneeuwuil, een pinguin en een muis.
www.toys42hands.nl

top

Snoezelbuis
Een buis of een pijp, gemaakt van diverse verschillende soorten stoffen. De buis kan met een rits geopend worden, waarna een houten bal in de buis gestopt wordt. Na het sluiten van de stoffen buis, kan de houten bal vervolgens van buitenaf door de buis begeleid worden.
www.spelplus.nl

top

Vloerkussens met emoties
Set van zes kussens met verschillende emoties / gevoelens / uitdrukkingen om (groeps)bespreking aan te moedigen. Elk kussen beeld een emotie af. De onderkant van het kussen is vlak en blanco. Heldere kleuren, eenvoudig schoon te maken. Materiaal: vinyl. Afmetingen: 35 cm (doorsnede) x 6 cm (hoogte).
www.spelplus.nl

top